Димитър Иванов

Димитър Иванов

Директор дирекция

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Ана Николова началник отдел ул.Ал.Стамболийски 2 038 603470
Апостол Мутафов гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Валентин Василев гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Християна Грозева гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Дора Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Ива Пашинова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603477
Саша Иванова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Станка Тодорова гл. Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Кремена Любенова ст. Спец. Деловодител - архив ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603467
Христина Костадинова Инспектор ул. Александър Стамболийски 2 038 603482
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350
Вяра Иванова ст. експерт пл.Общински 1 038 603350

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата