Румен Атанасов

гл.експерт ОМП

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Сектор "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405
Атанаска Момчилова гл.специалист пл.Общински 1 038 603406
Жени Гелова Специалист "ОМП" КБУ ет.2 038 603409

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата