• 21.10.2022 - 23.10.2022
  • Театър "Иван Димов"

На 21, 22 и 23 октомври 2022 год., Община Хасково ще проведе Международен конкурс за цигулари “Проф. Недялка Симеонова” в рамките на XLVII Музикални дни “Проф. Недялка Симеонова”, които ще бъдат открити на 20 октомври 2022 г.

 

Условията и заявката за участие в конкурса ще намерите в прикачените файлове.


 


Municipality of Haskovo will hold an International Violin Competition “Prof. Nedyalka Simeonova“ in the period October, 21st-23rd, 2022 within the frames of XLVII Music Days  “Prof. Nedyalka Simeonova”  that will start on October 20, 2022.

 

You will find the conditions and the application for participation in the competition in the attached files.

Върни се в началото на страницата